СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

На 11 ноември ученици от 5-а, 5-б и 6-б клас с класни ръководители: Елка Иванова, Илияна Фараг и Албена Йорданова, посетиха Службата за „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Свищов, във връзка със Седмицата на бащата.
Старши пожарникар Анатоли Аврамов, баща на Патрик Аврамов от 6-б клас, запозна учениците с трудната, но интересна професия на пожарникаря. Учениците имаха възможността да влязат в пожарникарския автомобил и да изпробват струите за гасене на пожари.
В часовете по „Занимания по интереси“, учениците изработиха картички с послания за своите бащи. В днешния ден, Патрик подари на своят баща картичка и връчи „Грамота за най-добър баща“.