СУ "Цветан Радославов"
Средно училище в град Свищов

Дистанционно обучение

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със  Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 се преустановяват учебните занятия в СУ „Цветан Радославов“ - Свищов от 16.03.2020 г.

Педагозите от  училището от 16.03.2020 г. осъществяват неприсъствено обучение - преподаване и учене от разстояние чрез социални мрежи, електронни платформи, електронни ресурси или други алтернативни начини: групи на класовете и електронни образователни платформи. Издателствата предоставят своите електронни учебници безплатно за ползване от учениците.

·         Учителите в началото на деня ще предоставят съответното учебно съдържание за деня, по учебни предмети под формата на презентации, работни листове с повече нагледност, линкове към електронни ресурси на учебниците и помагалата. Учебното съдържание ще е структурирано така, че да се акцентира върху основни понятия, компетентности и упражнения.

·         Обучението на учениците ще започне с теми за упражнение и затвърдяване на учебното съдържание чрез възлагане на проекти, презентации, задачи, решаване на казуси чрез осъществяване на междупредметни връзки. Същите подходи ще прилагат и учителите по изобразително изкуство, музика и физическо възпитание.

 

 Дистанционно обучение

 План  за работа на учителите

 

Час

Дейност на учителите

8:00

Подготовка на електронни учебни материали по темите за деня за съответните класове по утвърденото седмично разписание

 

9:00

 

Провеждане на образователен процес по седмично разписание за деня. Осъществяване на комуникация с учениците. Предоставяне на образователни материали по темите за деня на съответните класове.

 

14:30-16:00

 

Получаване на обратна връзка от учениците. Проверка и оценка на поставените задачи.

16:00

Изготвяне на отчет-доклад на изпълнените дейности. Изпращане на отчет-доклад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК

на работното време при обучение на учениците извън учебна училищна среда

 

Час

Длъжности

  8:00-14:00

Учители

  9:00-14:40

Ученици

11:00-16:00

Учители в ГЦОУД

 

 

            Учителите в ГЦОУД подпомагат работата на учителите, проверяват домашните работи и осъществяват дейностите на самоподготовка, занимания по интереси на учениците.