СУ "Цветан Радославов"

Средно училище в град Свищов

 

СУ “Цветан Радославов” е създадено през 1981 година в град Свищов.

Осъществява се обучение по програми в три етапа – начален, прогимназиален и гимназиален.

Прием след 7 клас в профил „Природни науки“.

 

Информация за прием в 1 клас виж ТУК.

Информация за прием в 8 клас виж ТУК.

Дневна форма
Графици за провеждане на проектни и творчески занимания 1 - 3 клас през м. юни 2021 г.: График за 1. а клас - ТУК График за 1. б клас - ТУК График за 2. а клас - ТУК График за 2. б клас - ТУК График за 3. а клас - ТУК График за 3. б клас - ТУК График на часовете, междучасията, отдиха и ...
Самостоятелна форма
График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г. сесия април - май - вижте ТУК График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г. сесия ноември-декември - вижте ТУК График за провеждане на изпитите в самостоятелна ...