СУ "Цветан Радославов"

Средно училище в град Свищов

 

 

СУ “Цветан Радославов” е създадено през 1981 година в град Свищов.

Осъществява се обучение по програми в три етапа – начален, прогимназиален и гимназиален.

Прием след 7 клас в профили „Природни науки“ и „Спорт“.

 

 

Дневна форма
График на часовете, междучасията, отдиха и пътуването на учениците в съответствие с насоките за системата за училищното образование през 2021/2021 г. Дневен режим за учебната 2019 / 2020 г. – виж ТУК Списъкът с учебниците и учебните помагала за VIII клас за учебната 2019 / 2020 г. – ...
Самостоятелна форма
График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г. сесия ноември-декември - вижте ТУК График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 г. сесия ноември-декември - вижте ТУК Заповед за условията и реда за провеждане ...
Актуални новини