СУ "Цветан Радославов"

Средно училище в град Свищов


 "Глобално училище в действие"

 

СУ “Цветан Радославов” е създадено през 1981 година в град Свищов.

Осъществява се обучение по програми в три етапа – начален, прогимназиален и гимназиален.

Прием след 7 клас в профил „Природни науки“.

 

Информация за прием в 1 клас виж ТУК.

Информация за прием в 8 клас виж ТУК.

                                                                                                                                                                                               

 

Дневна форма
2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА Седмично разписание за II учебен срок през 2021/2022г. График на часовете, междучасията, отдиха и пътуването на учениците в съответствие с насоките за системата за училищното образование през 2021/2022 г. - вижте ТУК Годишна програма за организация на учебния ден ...
Самостоятелна форма
График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. сесия - юли - вижте ТУК График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. сесия ноември-декември - вижте ТУК График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма ...
Актуални новини