СУ "Цветан Радославов"

Средно училище в град Свищов


 "Глобално училище в действие"

 

СУ “Цветан Радославов” е създадено през 1981 година в град Свищов.

Осъществява се обучение по програми в три етапа – начален, прогимназиален и гимназиален.

Прием след 7 клас в профил „Природни науки“.

 

 

Информация за прием в 1 клас виж ТУК.

Информация за прием в 8 клас виж ТУК.

                                                                                                                                    

 

                                                       

 

Дневна форма
2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - II учебен срок  Седмично разписание, график  за часове, междучасия и отдих - I учебен срок през 2022/2023г. Годишна програма за организация на учебния ден през 2022/2023г. Списъкът с учебниците и учебните помагала за I клас за учебната ...
Самостоятелна форма
График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. сесия - март - април -  вижте ТУК График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. сесия - ноември - декември -  вижте ТУК График за провеждане на ...